Όροι & Προϋποθέσεις 2018-03-01T18:26:18+00:00

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΣ

 1. Τοποθεσία, Ημερομηνίες και Περιεχόμενο: Το Φεστιβάλ Todos Tango θα λάβει χώρα στο μέρος και χώρους, στις ημερομηνίες και χρόνους, με το περιεχόμενο και διάρκεια και στις τιμές και νόμισμα, όπως περιγράφονται στην ιστοσελίδα
 2. Κράτηση: Είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα εισόδου στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Todos Tango, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων, εργαστηρίων, μιλόνγκας και επιδείξεις.
 3. Ζημία, Απώλεια ή Τραυματισμός: Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε εκδήλωση του Φεστιβάλ Todos Tango είναι με δική σας ευθύνη και η ομάδα του Todos Tango δεν μπορεί να φέρει ευθύνη για κανενός είδους ζημία, απώλεια ή τραυματισμό που προκλήθηκε ως αποτέλεσμα συμμετοχής σε εκδήλωση.
 4. Χαμένο ή απολεσθέν περιουσιακό στοιχείο: Η ομάδα του Φεστιβάλ Todos Tango δεν συνομολογεί ευθύνη για οποιοδήποτε χαμένο ή απολεσθέν περιουσιακό στοιχείο.
 5. Πολιτική Ακύρωσης: Ακυρώσεις κρατήσεων μέχρι 18/3/2018 επισύρουν παρακράτηση αμοιβής διαχειριστή ύψους 30% εκ του ληφθέντος πληρωτέου ποσού, με το υπόλοιπο της πληρωμής που ελήφθη να επιστρέφεται. Ακυρώσεις κρατήσεων από 19/3/2018 μέχρι 18/4/2018 επισύρουν παρακράτηση αμοιβής διαχειριστή ύψους 50% εκ του ληφθέντος πληρωτέου ποσού , με το υπόλοιπο της πληρωμής που ελήφθη να επιστρέφεται. Ακυρώσεις κρατήσεων από 9/4/2018 μέχρι 10/5/2018 επισύρουν παρακράτηση αμοιβής διαχειριστή ύψους 80% εκ του ληφθέντος πληρωτέου ποσού, με το υπόλοιπο της πληρωμής που ελήφθη να επιστρέφεται. Δεν επιστρέφονται πληρωμές για ακυρώσεις κρατήσεων μετά την 10/5/2018.
 6. Οι τιμές που αναρτώνται στο θεωρούνται αποκλειστικά τιμές διαδικτύου. Το Φεστιβάλ Todos Tango διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το ποσό.
 7. H αίτηση εγγραφής, τα εισιτήρια και τα κουπόνια είναι ονομαστικά και δεν μπορούν να παραδοθούν σε άλλα άτομα ή να εξαργυρωθούν με χρήμα.
 8. Η ομάδα του Todos Tango δεν μπορούν να λογοδοτούν για τυχόν έξοδα ή απώλειες που προκύπτουν, εάν μια εκδήλωση ακυρωθεί ή εάν η ώρα μιας εκδήλωσης και/ή oτόπος διεξαγωγής της αλλάξει.
 9. Επιβεβαιώνοντας μια κράτηση στο Φεστιβάλ Todos Tango επιβεβαιώνετε και εγγυάστε ότι όλες οι πληροφορίες που παρείχατε είναι ολοκληρωμένες, πλήρεις και ακριβείς. Η ομάδα του Todos Tango δεν αποδέχεται την ευθύνη για οποιαδήποτε σύγχυση προκλήθηκε από κάθε ανακριβή πληροφορία που παρείχατε και διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή σας σε κάθε εκδήλωση χωρίς επιστροφή χρημάτων και κατά διακριτική ευχέρεια των διοργανωτών, για να αποφύγει κάθε τέτοια σύγχυση.
 10. Με την κράτησή σας στο Φεστιβάλ Todos Tango δίνετε άδεια ώστε τα δεδομένα σας να καταχωρηθούν στη βάση δεδομένων μας. Κάθε πληροφορία που παρέχεται θα μπορεί αν χρησιμοποιηθεί μόνο για τους σκοπούς του φεστιβάλ Todos Tango και για την ατομική συμμετοχή σε αυτό ή σε μελλοντικό φεστιβάλ που διοργανώνεται από την ομάδα του Todos Tango. Δε θα μπορεί να πωληθεί ή να μοιραστεί σε άλλες ομάδες.
 11. Συμμετέχοντας σε μία εκδήλωση του Φεστιβάλ Todos Tango συναινείτε στην κινηματογράφηση, φωτογράφηση ή ηχογράφησή σας σαν μέλος του κοινού και (συναινείτε) στη χρήση τέτοιου υλικού για διαφημιστικούς και μη διαφημιστικούς λόγους.
 12. Βίντεο, ηχητικό υλικό ή φωτογράφηση που καταγράφεται από εσάς σε κάθε εκδήλωση του Todos Tango Φεστιβάλ, δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια από τη διοργανώτρια αρχή και στην περίπτωση Διαλέξεων και Εργαστηρίων, (δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη άδεια) ταυτόχρονα και από τον αρμόδιο μαέστρο/ τους αρμόδιους μαέστρους. Σε κάθε περίπτωση, τέτοια άδεια θα λογίζεται ως επιτρεπόμενο βίντεο, ηχητικό υλικό ή φωτογράφηση μόνο για μη διαφημιστικούς σκοπούς.
 13. Πώληση προϊόντων δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των διοργανωτών.
 14. Η κατοχή ή η χρήση παράνομων ουσιών, όπλων, και κάθε άλλου παράνομου υπό την έννοια της ελληνικής νομοθεσίας αντικειμένου, δεν επιτρέπεται στις τοποθεσίες που λαμβάνει χώρα το Φεστιβαλ Todos Tango. Στην περίπτωση παραβίασης αυτού του όρου θα ενημερώνονται οι ελληνικές αρχές.
 15. Για την είσοδο σε μία εκδήλωση του Φεστιβάλ Todos Tango πρέπει να επιδεικνύεται τη σχετική κάρτα εισόδου και πιστοποίηση στοιχείων (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο). Για την είσοδο στις διαλέξεις και τα μαθήματα πρέπει να φτάνετε στον τόπο που διεξάγονται το λιγότερο 15 λεπτά πριν την προγραμματισμένη τους έναρξη, αλλιώς η είσοδός σας μπορεί να απορριφθεί, κατά διακριτική ευχέρεια των διοργανωτών και χωρίς επιστροφή ποσού.
 16. Η Ομάδα του Todos Tango διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο σε κάθε εκδήλωση ή να σας αποβάλλει από κάθε εκδήλωση, κατά διακριτική ευχέρεια των διοργανωτών και χωρίς επιστροφή ποσού, για διάφορους λόγους, που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι:
  1. υβριστική, εκφοβιστική ή άλλη αντικοινωνική συμπεριφορά
  2. επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών
  3. ασθένεια που δύναται να μεταδοθεί σε άλλους
  4. κατοχή ή χρήση παράνομων ουσιών, όπλων ή άλλων παράνομων για την ελληνική νομοθεσία αντικειμένων
  5. βιντεοσκόπηση, ηχογράφηση ή φωτογράφηση χωρίς άδεια
  6. συμπεριφορά που εκθέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την ψυχαγωγία των άλλων συμμετεχόντων
 17. Διαμονή: Το φεστιβαλ Todos Tango προτείνει το ταξιδιωτικό πρακτορείο askelena.com και δεν φέρει ευθύνη για διαφωνία (που τυχόν ανακύψει) ανάμεσα στο συμμετέχοντα και στην επιχείρηση
 18. Αλλαγές στους όρους και προϋποθέσεις: Η ομάδα του Todos Tango διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις χωρίς ειδοποίηση.
 19. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Κάθε διαφωνία που προκύπτει από αυτούς ή σε συνδυασμό με αυτούς, θα πρέπει να ανήκει στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων της Αθήνας.